Termeni si Conditii

Termeni si conditiiVânzător


www.e-CI.RoCumpărător


Persoană juridică sau orice entitate juridică care efectueaza o Comanda.Comanda


Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri şi să facă plata acestora.Contract


Reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.


Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.


Contractul se încheie pe durată nedeterminată, dar poate înceta în momentul în care Cumpărătorul îşi exercită dreptul de retragere din contract sau în caz de forţă majoră.Documente contractuale

a) Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul işi derulează operaţiunile comerciale.


b) Notificarile primite de catre Cumpărător, după efectuarea Comenzii, au rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceste notificari se fac electronic (e-mail) sau telefonic.


c) Pentru motive justificate, Vânzătorul işi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă, va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.


d) Confirmarea de înregistrare a Comenzii primită de către Cumpărător automat, nu creeaza obligatii contractuale si nu este o confirmare a faptului ca produsele pot fi livrate. Contractul se consideră încheiat în momentul în care Vânzătorul acceptă comanda transmisă de Cumpărător. Acesta este momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii (AWB transportator)Forta majora


Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră.


Forţa majoră este evenimentul imprevizibil,în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.


Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu incetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.Legea aplicabilă - Jurisdicţia


Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre e-CI.Ro şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.Preţul produselor


Preţul produselor este cel menţionat in oferta şi este valabil în limita stocurilor disponibile.


Preţul nu include taxele de transport, acestea sunt evidenţiate separat la finalizrea comenzii.Erori


Deşi se fac eforturi permanente pentru păstrarea acurateţei informaţiilor pe site, rareori acestea pot conţine inadvertenţe: aspectul general al produsului să fie schimbat de producător faţă de imaginile prezentate, să fie modificate anumite aspecte tehnice de la prezentarea produsului pe site, preţul sau stocul să fie afişat eronat din motive tehnice.


In aceste cazuri ne rezervăm dreptul de a refuza onorarea comenzilor şi anularea lor.


De asemenea, comenzile la produsele ce conţin discounturi se onorează doar in limita stocului disponibil.Facturare - Plata


Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Factură.


Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.Plata în avans


Pentru anumite comenzi trimise prin curierat cu plata ramburs, se poate cere plata în avans sau plata unui avans de minim 20% din valoarea totală.Livrare

(1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, Vânzătorul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către client, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.


(2) În cazul în care Vânzătorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu clientul sau în termenul stabilit la alin. (1), clientul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care Vânzătorul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, clientul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.


(3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care Vânzătorul a refuzat să livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esenţială având în vedere toate circumstanţele existente la încheierea contractului sau în cazul în care clientul informează Vânzătorul, înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o dată precizată este esenţială. În aceste cazuri, dacă Vânzătorul nu livrează produsele în momentul convenit cu clientul sau în termenul stabilit la alin. (1), clientul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.Transferul proprietătii bunurilor


Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plătii din partea Cumparatorului în locaţia indicată în Comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier)Răspundere


Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor pe Site (imagini  / prezentări multimedia / etc) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Datorită modificărilor neanunţate efectuate de producători, unele caracteristici ale produselor precum forma de prezentare, culoare, dimensiuni, pot să fie diferite faţă de prezentarea pe site.Respectarea legilor şi a standardelor

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările şi ordonantele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea produselor şi aplicabile la sănătate, securitate, mediu.Garanţie


Toate produsele comercializate prin intermediul site-ului e-CI.Ro beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare: Returnarea produselor / banilor


Consumatorul, persoană fizică, are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă prin notificare în scris trimisă comerciantului, în termen de 14 zile de la primirea produsului, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Reclamaţii


Reclamaţiile clienţilor se pot face în scris, prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail. Acestea vor fi soluţionate de către vânzător în conformitate cu "Termenii si condiţiile" afişate pe site.